(044) 230-7-230 КИЇВ
ТРЦ "ОУШЕН ПЛАЗА"
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 176

Акція до річниці кінотеатру

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

у КІНОТЕАТРІ «СІНЕМА – СІТІ КИЇВ»


Дані Правила встановлюють порядок проведення Акції у Кінотеатрі «Сінема – Сіті Київ».

Метою проведення Акції є популяризація Кінотеатру «Сінема – Сіті Київ» та підвищення інтересу споживачів до його господарської діяльності з демонстрування кінофільмів.

У період проведення Акції з 4 грудня 2015 року по 25 грудня 2015 року включно (далі — «Період проведення Акції»), всі учасники офіційних груп кінотеатру «СІНЕМА – СІТІ КИЇВ» у соціальних мережах VK та Facebookмають можливість взяти участь у розіграші призів.

Призовий фонд Акції складається з 6 (шести) подарункових сертифікатів (далі – «Сертифікати») такими номіналами: 2 (два) сертифікати по 150 гривень, 2 (два) сертифікати по 300 гривень та 2 (два) сертифікати по 500 гривень (далі — «Приз» або «Призи»).

Подарунковий сертифікат надає його власникові можливість придбати квитки на всі кіносеанси у кінотеатрі «Сінема Сіті Київ» на суму, вказану на зовнішньому боці сертифікату.1. Організатор та виконавець Акції.

1.1. Організатором і виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СІНЕМА-ЦЕНТР», що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська 146, тел. (044) 592-83-10.

2. Період проведення Акції.

2.1. Акція триває 22 календарні дні: з 4 грудня 2015 року по 25 грудня 2015 року включно.

2.2. Визначення Переможців відбудеться 11грудня 2015 року, 18 грудня 2015 року та 25 грудня 2015 року.

3. Місце проведення Акції.

3.1. Місце проведення Акції: Кінотеатр «Сінема – Сіті Київ» за адресою: м. Київ, вулиця Горького (Антоновича) 176 ТЦ «Оушен Плаза» (далі — «Місце проведення Акції»).

4. Учасники Акції.

4.1. Участь в Акції можуть взяти всі дієздатні громадяни України, які є учасниками офіційних груп кінотеатру «СІНЕМА – СІТІ КИЇВ» у соціальних мережах VK та Facebook та у Період проведення Акції виконали всі вимоги цих Правил (далі — «Учасник Акції»).

4.2. Учасниками Акції не можуть бути співробітники і представники Організатора та будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції, а також близькі родичі вищевказаних осіб.

5. Умови участі в Акції.

5.1. Для участі в Акції необхідно:

- підписатись на одну із офіційних сторінок кінотеатру «СІНЕМА-СІТІ КИЇВ» у соціальних мережах VKабо Facebook;

- поставити лайк та зробити репост запису про розіграш подарункових сертифікатів;

- розмістити у себе на сторінці запис в якому розповісти, чому вибираєте саме кінотеатр «СІНЕМА – СІТІ КИЇВ». Це може бути текст, фото, малюнок, відео-звернення тощо;

- поставити біля запису хештег #cinemacitikonkurs;

- сторінки у соціальних мережах учасників конкурсу, обов’язково повинні бути відкритими для перегляду;

5.2. Додаткова інформація про умови участі в Акції надається протягом Періоду проведення Акції по телефону: (044) 230-72-30 та розміщується на сайті Організатора: www.cinemaciti.kiev.ua.

6. Визначення Переможців.

6.1. Визначення Переможців серед учасників Акції буде відбуватися 11 грудня 2015 року, 18 грудня 2015 року та 25 грудня 2015 року;

6.2. Визначення Переможців Акції відбудеться на основі колективного рішення адміністрації кінотеатру.

6.3. Після визначення Переможців, адміністрація кінотеатру вручає їм призи.

6.4. Інформація про Переможців розміщується на Інтернет-сторінці Організатора www.cinemaciti.kiev.ua та на офіційних сторінка кінотеатру у соціальних мережах VK та Facebook.

6.5. Після отримання Переможцем призу, Організатор не несе відповідальність за втрату або пошкодження призу та наслідки його подальшого використання.

7. Призи.

7.1. Під отриманням П ризу мається на увазі можливість придбання П ереможцем П ризу за ціною 1.00 (одна) грн. без ПДВ.

7.1.1. вартість Призу (Сертифікату), вказана у п. 7.1., звільняється від оподаткування податком на додану вартість на підставі п. 13 Підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України, відповідно до якого до 1 січня 2016 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження іноземних фільмів, дубльованих, озвучених та/або субтитрованих державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами.

7.2. Можливість отримання П ризу отримує Учасник Акції, якого шляхом жеребкування визначили П ереможцем.

7.3. Організатор залишає за собою право у будь-який час змінювати кількість та номінал Призу (Призів). Про ці зміни Організатор повідомляє на Інтернет-сторінці www.cinemaciti.kiev.ua та на офіційних сторінка кінотеатру у соціальних мережах VK та Facebook.

7.4. Можливість отримання П ризу може бути реалізована тільки у разі виконання Учасниками Акції всіх умов, передбачених цими Правилами.

7.5. Приз не можна обміняти, повернути, або отримати його грошовий еквівалент.

7.6. Оподаткування вартості Призів проводиться відповідно до положень чинного законодавства України.

7.7. Модель, колір, параметри, технічні характеристики Призу визначаються на розсуд Організатора і можуть не співпадати з очікуваннями Учасників. Призи можуть відрізнятися на вигляд від їх зображення на рекламних матеріалах Організатора.

8. Умови отримання Призу.

8.1. Отримання Призу здійснюється у Місці визначення Переможців шляхом підписання між Переможцями Акції та уповноваженими особами Організатора Акту про вручення Призу, та про відсутність зі сторони Переможця будь-яких претензій до Організатора Акції.

8.2. Вручення Призу здійснюється тільки Переможцю, який пред'явить оригінал паспорта громадянина України та довідку про ідентифікаційний номер. У разі якщо Переможцем Акції стала особа, яка не досягла чотирнадцяти років, отримання Призу здійснюють батьки (усиновлювачі) або опікуни такої особи, за умови наявності у них оригіналу паспорта громадянина України та довідки про ідентифікаційний номер.

8.3. Організатор має право на свій розсуд змінювати строки, час і місце визначення Переможця, повідомивши про це шляхом розміщення відповідної інформації на Інтернет-сторінці www.cinemaciti.kiev.ua та на офіційних сторінка кінотеатру у соціальних мережах VK та Facebook.

8.4. Якщо Переможець Акції не пред'явить оригінал паспорта громадянина України та довідку про ідентифікаційний номер, він позбавляється можливості отримання Призу у порядку та на умовах, визначених положеннями даних Правилах, при цьому Переможець не має права вимагати від Організатора будь-яких компенсацій.

8.5. У разі відмови Переможця від Призу, він не має права вимагати від Організатора будь-якої компенсації, а Організатор Акції має право розпорядитися Призом на власний розсуд.

8.6. У разі якщо Переможець Акції не може виконати умови, передбачені цими Правилами, він втрачає можливість отримати Приз у рамках цієї Акції згідно умов, передбачених статтею 7 цих Правил.

9. Інші умови.

9.1. Організатор не оплачує і не компенсує Учасникам Акції будь-які витрати, пов'язані з участю в Акції.

9.2.Організатор не оплачує і не компенсує Переможцю будь-які витрати, пов'язані з отриманням Призу. Будь-які витрати, пов'язані з отриманням Призу, Переможець несе самостійно і Організатором вони не компенсуються.

9.2. Організатор не несе відповідальності за неможливість Переможця скористатися Призом з будь-яких причин, не залежних від Організатора, в тому числі у зв'язку з відсутністю у Переможця необхідних документів, через проблеми зі здоров'ям Переможця, з його фізичним або психічним станом або разі настання будь-яких форс-мажорних обставин.

9.3. Організатор має право в односторонньому порядку в будь-який час змінювати, призупиняти, відновлювати, відміняти умови цих Правил та проведення Акції. Повідомлення про зупинення дії або зміну цих Правил, умов проведення Акції розміщується на Інтернет-сторінці Організатора www.cinemaciti.kiev.ua та на офіційних сторінка кінотеатру у соціальних мережах VK та Facebook.

9.4. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші, не залежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов цих Правил.

9.5. Учасники Акції дають згоду на проведення фото та/або відео зйомки з їх участю в рамках проведення Акції, використання свого імені, прізвища, фотографій, інтерв'ю або інших матеріалів про них, пов'язаних виключно з проведенням даної Акції, з метою висвітлення інформації про дану Акцію та підвищення інтересу споживачів до послуг Кінотеатру «СІНЕМА – СІТІ КИЇВ». У тому числі право публікації їх імені та фотографій в мережі Інтернет, засобах масової інформації, друкованих виданнях, аудіо- та відеоматеріалах, без обмеження по території і термінам такого використання. Таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором Акції.

9.6. У разі неоднозначного тлумачення цих Правил та/або виникнення спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.7. Учасники Акції, які не дотримуються умов цих Правил, не можуть бути визнані Переможцями Акції.

9.8. Порядок використання подарункових сертифікатів регулюється положеннями «Правил придбання та обігу подарункових сертифікатів кінотеатру «Сінема – Сіті Київ».

9.9. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма умовами, викладеними в даних Правилах, а також зобов'язуються виконувати їх належним чином.

9.10. Своєю участю в Акції Учасники Акції надають Організатору згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку і використання своїх ідентифікаційних даних (паспортні дані, ідентифікаційний номер, номер засобу зв’язку, електронна адреса, місце роботи та/або навчання, інші персональні дані) виключно з метою виконання вимог податкового законодавства України, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку, маркетингу та реклами. Учасники Акції заявляють, що згодні на включення, відповідно до зазначеної мети, їх персональних даних в базу персональних даних, власником якої є ТОВ «СІНЕМА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33835003). Ця згода надано безстроково і беззастережно. Також Учасники Акції заявляють, що отримали повідомлення про права, визначені чинним законодавством у сфері захисту персональних даних, та мету обробки персональних даних, і зі своїми правами відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлені.